Schody dywanowe

Budowa schodów dywanowych jest inna od tradycyjnych schodów. Stopnica z podstopnicą mają jednakową grubość. Jako balustrada  do schodów dywanowych pasuje szkło z pochwytem drewnianym lub bez.

Schody drewniane dywanowe zaliczane są do schodów nowoczesnych.