Jak zamontować schody drewniane?

Montaż schodów z elementów drewnianych polega na ustawieniu w odpowiednim miejscu słupa konstrukcyjnego i nakładaniu, od poziomu niższej kondygnacji, kolejnych stopni. Ważne jest by pamiętać o tym, że każdy kolejny musi być przesunięty w stosunku do poprzedniego o taką samą odległość. Stopnie najczęściej są tez drewniane.

W schodach dwubiegowych zwykłych podest, czyli spocznik oparty jest na dwóch belkach spoczywających oboma końcami na murze. W schodach dwubiegowych łamanych pod kątem 90° spocznik jest oparty na trzech belkach wspornikowych zamocowanych jednym końcem do muru. Dwie belki układa się prostopadle do ścian narożnika, trzecia zaś poprowadzona jest po przekątnej i wysunięta najdalej.