O tym warto pamiętać wybierając schody

Schody drewniane: O tym warto pamiętać

  • W domu jednorodzinnym o wysokości kondygnacji 260-270 cm, projektuje się najczęściej schody mające 12-15 stopni - wraz ze stopniem początkowym.
  • Wysokość kondygnacji jest liczona od posadzki dolnej do górnej płaszczyzny stropu piętra.
  • Minimalna szerokość użytkowa biegu powinna wynosić 70 cm, zaś spocznika 80 cm.
  • Maksymalna wysokość stopnia to 20 cm.
  • W schodach zabiegowych, szerokość stopni przy zewnętrznym policzku jest większa, przy wewnętrznym zaś mniejsza. Natomiast na linii biegu, czyli po środku stopnia szerokość wszystkich stopni musi być taka sama.
  • Nachylenie biegu schodów wewnętrznych jest określone wzorem: 2x wys. stopnia + jego szer.=0,63m.
  • Na jednym biegu nie powinno być więcej niż 17 stopni, ale też nie mniej niż 3, łatwo się wtedy potknąć.
  • Jeśli w domu jest małe dziecko, ze względów na jego bezpieczeństwo odległość między poszczególnymi tralkami nie może przekraczać 10 cm. Warto również przy wejściu na schody zamontować poruszającą się na zawiasach, zamykaną bramkę.