Poręcze z elementami nierdzewnymi

Poręcz drewniana wypełniona pionowo relingiem fi 25 + wstawka drewniana, łezka - lub trapez. Równoległe - poziome relingi fi 16;12;8.

Słupki - króle masywne 8x8 cm na podstawie, zakończone kulami z drewna, metalu lub szkła.